تخفیف 105.000 تومانی در دوره تصویری عزت نفس و خوشبختی!!!
اخرین مطالب
stress

چگونه استرس را مدیریت کنیم ؟

قبلا گفته ایم استرس بخشی از زندگی است که گریزی از آن است . ...

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

۰

1047

success

۵ اشتباهاتی که افراد موفق هیچ وقت انجام نمی دهند

۱ داشتن چندین هدف و عدم تمرکز یکی از مهمترین فاکتور برای موفقیت را ...

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

۰

1040

change (1)

۵ اتفاقی که زندگیت رو دگرگون میکنه

۱ . از تغییر استقبال کنید تغییر کردن را با آغوش باز بپذیرید . ...

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

۰

1374

infiuence

چگونه یک فرد تاثیر گذار شویم ؟

جدا از هر قدرت ، تجربه ، تحصیلات و آگاهی که دارید ، اگر ...

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

۰

1491

charismatic

چگونه مهره ی مار داشته باشیم ؟

وقتی فردی که دارای شخصیت کاریزما یا همان کاریزماتیک باشد برخورد کنیم به راحتی ...

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

۰

1467

belif and values

رابطه ی باور ها و ارزش ها در چیست؟

از بارزترین و مهم ترین ویژگی های رهبران و موفق ترین مردم در هر ...

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۰

1485

happiness

چگونه بی دلیل شاد باشیم؟

خوب شادی شادی است دیگر ! بی دلیل برای چی ؟ آیا تا به ...

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

۰

1673

ability

چگونه سریع تر از آنچه تصور می کردید به خواسته هایتان برسید؟

توانمندی های خود را آزاد کنید توانمندهای بالقوه انسان متوسط به اقیانوس عظیمی می ...

۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱۴۳

8519

negative emotions

ریشه احساسات منفی هر فرد در چیست؟

ریشه احساسات منفی هر فرد در چیست ؟ بزرگترین دشمنان موفقیت و خوشبختی انواع ...

۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

۰

1343

goal

چرا اشخاص هدف گذاری نمی کنند ؟

چرا اشخاص هدف گذاری نمی کنند ؟ سوال خوبی است اگر هدف جویی حالت ...

۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

۰

998

Nlp

ان ال پیNlp چیست؟

ان ال پی (NLP) چیست؟ شما نمی توانید NLP را منحصر به یک تعریف ...

۸ اسفند ۱۳۹۸

۰

1268

enneagram

۹ تیپ شخصیت شناسی آناگرام

ایناگرام چیست؟ ایناگرام راه شناخت ارتباط است، یعنی ما بتوانیم تشخیص دهیم با یک ...

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

۰

1394

توسط
تومان