تخفیف 105.000 تومانی در دوره تصویری عزت نفس و خوشبختی!!!

ان ال پیNlp چیست؟

ان ال پی (NLP) چیست؟

شما نمی توانید NLP را منحصر به یک تعریف بکنید . تفسیر های بسیاری از (NLP) وجود دارد که هرکدام مانند پرتوی درخشان از زوایای گوناگون شکل و شمایل کلی موضوع را نشان می دهد.بر این اساس NLP نشان می دهد که ما چگونه تجربیات ذهنی خود را شکل دهیم، در مورد ارزش ها و باورهایمان بیندیشیم، چگونه حاالت هیجانی و عاطفی را در خود ایجاد نماییم و با این تجارب دنیای درونی خود را بسازیم و به آن معنی بدهیم. هیچ رویدادی به  تنهایی در درون خود دارای معنی نیست و این ما هستیم، که به آن معنی می دهیم و ممکن است که افراد دیگر به همان رویداد، معنی دیگری بدهند.
نام NLP برگرفته شده از سه چیز است:عصب شناسی(N): ذهن و اینکه ما چگونه فکر می کنیم. کلامی(L): چگونه از کلام استفاده می کنیم و کلامی چگونه بر ما تاثیر می گذارد. برنامه ریزی(p): برای رسیدن به اهداف، چگونه فعالیت هایمان را دنبال می کنیم. ان ال پی ( NLP)دارای ۶ اصل اساسی است که به عنوان ارکان شناحته می شوند.

۱ -شما، حالت روحی و سطح  مهارتی شما مهمترین بخش در هر مرحله ازتغییر با NLP هستید. شما با کاری که انجام می دهید،(NLP) را واقعی می سازید.  می تواند (NLP) هم به عنوان ابزاری سودمند برای خلق اثری زیبا و هم برعکس به صورت مخرب مورد استفاده قرار گیرد. موفقیت شما بستگی به این دارد که منابع و مهارت های شما چه چیزهایی هستند. هر چقدر بین اهداف، ارزش ها و باورها که با رفتارها و کالم سنجیده می شود، تناسب بیشتری وجود داشته باشد، شما موفق تر خواهید بود.

۲ -پیش فرضهای NLP پیش فرضهای NLP ،اصول راهنمای آن هستند. باورها و نظریاتی که برای خود و دیگران باید مورد توجه قرار گیرد. ۳ -ارتباط موثر: کیفیت رابطه ارتباط موثر، ارتباطی است که منجر به اعتماد متقابل می شود. شما ارتباط موثر را با شناخت و احترام به دیدگاه افراد دیگر نسبت به جهان بدست می آورید مانند صحبت کردن به زبان دیگران. ارتباط موثر برای برقراری اعتماد ضروری است. با ارتباط موثر دیگران شما را تایید خواهند کرد و به سرعت پاسخگوی شما خواهند بود. ارتباط موثر در سطوح بسیاری امکان پذیر است. اما همگی شامل توجه و احترام به دیگران است و در تمامی موارد منجر به اعتماد می شود.

رسالت زندگی شما چیست؟

۴ -هدف: دانستن چیزی که می خواهید .یکی از مهارت های اصلی در NLP ،مشخص کردن چیزی است که شما می خواهید و توانایی فهمیدن چیزهایی که دیگران می خواهند. NLP بر پایه نتایج حاصل از تفکر دائمی در وضعیت های گوناگون می باشد. بنابراین شما همیشه در حال عمل کردن در مسیر پر فایده هستید. هدف آن چیزی است که شما می خواهید. تمرین زیر کاری است که برای رسیدن به آن انجام می دهید:تفکر اثربخش که بر پایه سه اصل زیر انجام می گیرد:وضعیت کنونی: در حال حاضر چه وضعیتی دارید؟وضعیت مطلوب: به کجا می خواهید برسید؟طراحی استراتژی: چگونه با استفاده از منابعی که در اختیار دارید و یا ایجاد می کنید به هدف مورد نظر برسید.

۵ -بازخورد: چگونه خواهید فهمید که در حال بدست آوردن چیزی هستید که می خواهید؟تنها شما می دانید که چه می خواهید. شما باید به چیزی که در حال بدست آوردن آن هستید، توجه دقیق داشته باشید. بنابراین شما می فهمید که در آینده چه کاری را انجام دهید و به چه چیزی توجه کنید و آیا بازخورد شما دقیق و جامع است؟ در بیشتر مواقع این به معنای توجه بسیار دقیق به حواس بینایی، شنوایی و المسه است که دقیقا چه اتفاقی در حال انجام است. حواس شما تنها راه دستیابی به بازخورد مطلوب است . اطلاعاتی که از حواس خود به دست می آورید، به شما اجازه می دهد تا بفهمید که آیا در مسیر هدف خود هستید یا خیر.

۶ -انعطاف پذیری: در صورتی که کاری که در حال انجام آن هستید جواب نمی دهد، کار دیگری را انجام دهید . زمانی که شما می دانید که چه می خواهید و در حال بدست آوردن چه چیزی هستید، هر چه استراتژی های بیشتری برای دستیابی به هدف داشته باشید، شانس موفقیت تان بیشتر خواهد بود. هر چه گزینه های بیشتری در مورد حالت روحی و نحوه برقراری ارتباط و دیدگاه خود در اختیار داشته باشید، به نتایج بهتری دست خواهید یافت. NLP باعث می شود که ما در روابط موثر و آگاهانه خود، گزینه های هدفمند بیشتری را در اختیار داشته باشیم.

۷ راز مهم داشتن حال خوب

 

پیش فرض های Nlp ۱- برای انجام دادن هر کاری و یا رسیدن به هر چیزی نیازمند نقشه می باشیم. ۲- نقشه با سرزمین یکی نیست. ۳- برای رسیدن به هدف باید انعطاف پذیر بود. ۴- مدل شخصیتی همه ی افراد قابل احترام است و نباید به مدل شخصیتی آنها بی احترامی نمود. ۵- از نظر nlp هیچ کس مقصر نیست. ۶- شکست وجود ندارد و هر چیزی که وجود دارد بازخورد است. ۷-اگر کسی که راهی را رفت و به نتیجه ای رسید پس افراد دیگر هم می توانند همان راه را بروند و به همان نتیجه برسند. ۸-ما نمی توانیم ارتباط برقرار نکنیم. ۹- همه ی انسانها برای رسیدن به اهدافشان منابعی را در اختیار دارند و می توانند از این منابع استفاده کنند. ۱۰- هر رفتاری دارای منظوری مفید و مثبت است.

ان ال پی (NLP)چه کار می کند؟

ان ال پی(NLP) با تغییر شخصی آغاز می گردد. در ابتدا شما از آن استفاده می کنید تا بر روی خود به منظور تبدیل شدن به شخصی که واقعا عالقه مند هستید کار کنید و سپس بتوانید بر روی دیگران، تاثیر بگذارید. من سفرهای زیادی را با هواپیما انجام می دهم و در شروع هر پرواز زمانی که شما بر روی صندلی نشسته اید و کمربند خود را بسته اید، خدمه پرواز شما را تحت کنترل دارند و به امور ایمنی می پردازند. در این زمان، مسافرین پر تردد خطوط هوایی مشغول مطالعه ی مجله داخل هواپیما می شوند زیرا آنها تمام آن موارد را قبال شنیده اند و بعضی می توانند آن را از حفظ بخوانند. اما من همیشه یک چیز را در مورد آن دستورالعمل های ایمنی بخاطر می آورم.

چطور استرس و اضطراب را از زندگی حذف کنیم؟

اگر فشار کابین کم شود ماسک های اکسیژن پایین می افتند و شما باید آنها را استفاده کنید قبل از آنکه کسی به شما کمک کند. چرا؟ زیرا اگر شما ماسک خود را قرار ندهید، ممکن است بمیرید و این اتفاق خوشایندی برای هیچ کس نیست. نه شما و نه دیگری . پیشرفت شخصی معادل قرار دادن همان ماسک شخصی در ابتدا می باشد. هر چقدر بیشتر در مورد خودت بدانی، بیشتر می توانی به دیگران کمک کنی . ان ال پی در مورد کمک به دیگران و غافل شدن از خود نیست.

ابتدا ماسک خود را قرار دهید . هنگامی که شما به تغییر و پیشرفت شخصی نزدیک می شوید، نیاز دارید که هماهنگ شوید. به عبارت دیگر شما نیاز دارید که برای موفقیت مصمم باشید و به آنچه انجام می دهید باور داشته باشید. هماهنگی به این معناست که شما متعهد به ایجاد تغییر شوید، به طوری که خود را تخریب نکنید. دوم اینکه شما نیازمند برقراری ارتباط موثر هستید. به عبارت دیگر شما بر اساس یک رابطه متاثر از اعتماد متقابل، عمل می کنید .

سوم: شما نیازمند فراهم کردن آن چیزی هستید که برای رسیدن به تغییر می خواهید . سپس شما می توانید یکی از الگوها، تکنیک ها و یا ترکیبی از الگوهایی که NLP برای تغییر و یادگیری ارائه داده است را به کار ببرید . اهداف شما باید اکولوژیک باشد، به این منظور که دارای نتایج مخرب برای خود و دیگران نباشد . در نهایت، گام آخر این است که شما به صورت ذهنی، تغییر جدید را تکرار کنید و یاد بگیرید . این تقویت ذهنی به این معنی است که شما به خاطر خواهید سپرد که هنگامی که زمان تست چیزی که یاد گرفته اید فرا می رسد، متفاوت عمل کنید.

مثبت شو ،متحول شو(حبیب بیگی)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + هفت =

توسط
تومان