تخفیف 105.000 تومانی در دوره تصویری عزت نفس و خوشبختی!!!

رابطه ی باور ها و ارزش ها در چیست؟

از بارزترین و مهم ترین ویژگی های رهبران و موفق ترین مردم در هر زمینه ای از زندگی این است که می دانند چه کسی هستند ، چه باوری دارند و برای چه زندگی می کنند ‌. اغلب اشخاص درباره هدف ها ، ارزش ها و ایده آل های خود اطلاعی ندارند . به همین دلیل به موفقیت چشم گیری دست پیدا نمی کنند .

از سوی دیگر ، زنان و مردانی که در شمار رهبران قرار می گیرند ، حتی با توانمندی ها و فرصت های مناسب کمتر ، دست به هر کاری که می‌ زنند به موفقیت‌ های شایان توجه دست پیدا می کنند . زندگی موضوعی مربوط به درون است ، جان کلام شخصیت شما را ارزش‌های شما مشخص می سازد . ارزش های شما سبب می شوند تا آنچه هستید ، باشید .

هر کاری که می‌کنید با توجه به ارزش های درونی شما سازماندهی می شوند . هر چیز درباره ارزش های درونی خود علم و اطلاع بیشتری داشته باشید ، اقدامات بیرونی تان دقیق تر و موثرتر خواهد بود .


سطوح پنچ گانه شخصیت

شخصیت خود را هدفی با حلقه های هم مرکز در نظر بگیرید . شخصیت شما از پنج حلقه درست می شود . در حلقه اول ، ارزشها و داد و در دایره خارجی آن باورهای تان قرار دارد . ارزش های شما ، باور های شما را مشخص می سازد . باورهایی که درباره خود و دنیای پیرامون خود دارید . اگر ارزش های مثبت داشته باشید ، چیزهایی مانند عشق ، محبت و سخاوت باور می‌کنید که اشخاص حاضر در دنیای شما شایسته این ارزش ها هستند و بنابراین با آنها به همین شکل رفتار می کنید .

باورهای شما هم به سهم خود حلقه دوم شخصیت شما را می سازد همان انتظارات و توقعات شماست ، اگر ارزش های مثبت داشته باشید . خودتان را آدم خوبی در نظر می گیرید . اگر خودتان را آدمی خوبی در نظر بگیرید، انتظار حوادث خوشایند را دارید که برایتان اتفاق بیفتد . اگر انتظار دارید که حوادث خوشایندی برایتان اتفاق بیفتد ، مثبت و بشاش و آینده نگر خواهید بود .

اشخاص و در دنیای پیرامون تان دنبال چیزهای مثبت خواهید گشت . سطح چهارم شخصیت شما که از ناحیه انتظارات شما مشخص می شود ، نگرش و برداشت شماست . نگرش و طرز تلقی شما بازتاب ارزش ‌ها ، باور ها و انتظارات شماست . برای مثال ، اگر ارزش شما می‌گوید در دنیای خوبی زندگی می کنید و باور ترین این است که در زندگی موفق خواهید شد ، انتظار می کشید که هر حادثه ای برای شما بیفتد به شکلی به شما کمک خواهد کرد .

تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس چیست؟

در نتیجه در قبال سایر مردم نگرش ذهنی مثبت خواهید داشت . شاداب تر و خوش بین تر خواهید شد ، شما کسی خواهید بود که دیگران بخواهند با او و یا برای او کار کنند ، از او بخرند و به او بفروشند ، به همین دلیل است که یک نگرش ذهنی مثبت با موفقیت فراوان دست در دست حرکت میکنند . حلقه پنجم ، یا سطح زندگی ، اعمال شماست .

اقدامات بیرونی شما بازتاب ارزش ها ، باورها و انتظارات شما در بیرون از شماست . به همین دلیل است که آنچه را در زندگی و کارتان به دست آورید بیشتر با توجه به آنچه در درون شما می گذرد مشخص می شود . اغلب اوقات با نگاه کردن به شرایط زندگی بیرونی اشخاص می توانید به طرز فکر و روحیه آنها پی ببرید .

کسی که در درون مثبت و خوش بین است و هدف هایی در زندگی دارد و آینده نگر است ، از زندگی شاد و موفق در بیرون برخوردار خواهد بود . ارسطو معتقد بود که هدف غایی یا مقصود زندگی انسان دستیابی به خوشبختی است . شما زمانی به مرحله رفیعی خوشبختی می رسید که آنچه در بیرون از شما می گذرد با ارزش های درونی شما همخوان باشد .

وقتی با آن چه خوب و درست می پندارید هم خوانی داشته باشید ، خود به خود احساس خوشبختی و مثبت بودن در قبال خود و دنیایتان می کنید . هدف های شما باید با ارزش ها ، ورزش های شما باید با هدف های تان همخوان باشند . به همین دلیل است که می‌گویم مشخص شدن ارزش‌های خود اغلب نقاط شروع دستیابی به هدف های ارزشمند است .

هر اقدامی در بیرون که با ارزشهای شما در تضاد باشد در شما استرس ، منفی بینی ، ناخشنودی ، بدبینی و حتی خشم و ناراحتی تولید می کند . بنابراین مسئولیت عمده شما در قبال خود در خلق یک زندگی عالی منوط به این است که درباره ارزش های خود و هر کاری که می کنید شفافیت مطلق داشته باشید .

چطور استرس و اضطراب را از زندگی حذف کنیم؟

بدانید که دقیقا چه می خواهید استفان کاوی زمانی گفت : وقتی از نردبان ترقی بالا می روید مراقب باشید که نردبان را به دیوار مناسبی تکیه داده باشید . بسیاری از اشخاص به سختی تلاش می‌کنند تا به هدفهای خود برسند ، اما در پایان روز به این نتیجه می رسند که از تلاش خود شادمان نیستند و موفقیت قابل توجهی به دست نیاوردند .

می پرسند : یعنی همش همین بود ؟ این زمانی اتفاق می افتد که موفقیت بیرونی هماهنگ با ارزش های درونی شما نیست اجازه ندهید این اتفاق برای شما بیفتد . سقراط می گفت : زندگی امتحان نشده ارزش زیستن را ندارد . این موضوعی است که در مورد ارزش های شما صدق می کند . شفاف سازی ارزش ها کاری است که ضمن حرکت به جلو انجام می دهید .

باید هر از گاهی متوقف شوید و از خود بپرسید : ارزش های من در این مورد خاص کدامند ؟ اعتماد به خود پایه و اساس رسیدن به بزرگی و عظمت است . اعتماد به خود حاصل گوش دادن به شمع خویشتن است . این شم صدای آرام و ملایمی است که در درون شما وجود دارد . مردان و زنان وقتی به ندای درون خود گوش می دهند و باور می کنند از ناحیه قدرت‌های بالاتر و متعالی تر راهنمایی می شوند ، راه عظمت را می پیمایند .

زندگی همخوان با ارزش های راستین راه اصلی منتهی به اعتماد به نفس ، حرمت نفس و غرور و افتخار شخصی است . در واقع ، تمام مسائل انسانی اگر به ارزش های خود برگردیم ، حل و فصل می شوند . هر گاه به شکلی احساس ترس کردید ، به درون خود نگاه کنید و بپرسید : در چه مواردی و زمینه‌های ارزشهای خود را رعایت نکردم ؟

باورتان را شناسایی کنید

در زمینه کار و شغل تان چه ارزش هایی را رعایت می کنید ؟ آیا به ارزش ‌های انسجام شخصیت ، سخت‌کوشی ، قابل اتکا بودن ، خلاقیت ، همکاری ، ابتکار ، بلند پردازی و کنار آمدن با دیگران معتقدید ؟ کسانی که این ارزش ها را در کار و حرفه ای شان را رعایت می‌کنند و از موفقیت بیشتری برخور دارند . در زمینه خانواده چه ارزش هایی را دنبال می کنید ؟ آیا به اهمیت مهر بی چشم داشت واقفید ؟

۹ تیپ شخصیت شناسی آناگرام

آیا به تشویق پیوسته ، تقویت مثبت ، صبر و شکیبایی ، بخشودن سخاوت داشتن ، صمیمی بودن و توجه کردن بها می دهید ؟ کسانی که به طور مستمر این ارزش ها را با اشخاص مهم در زندگی خود اعمال می کنند در مقایسه با کسانی که این کار را نمی‌کنند به مراتب شادمان تر هستند . ارزش های شما در قبال پول و موفقیت مالی کدامند ؟

آیا به اهمیت صداقت ، تحصیلات ، عملکرد عالی ، برابری و انصاف و پشتکار و مداومت اعتقاد دارید ؟ اشخاصی که اینها را رعایت می کنند در مقایسه با کسانی که این کار را نمی‌کنند در موقعیت بسیار بهتری قرار می‌گیرند . درباره سلامتی چه می گویید ؟ آیا به اهمیت نظم آموزی اعتقاد دارید ؟ آیا به خویشتن داری و کنترل خود معتقدید ؟

آیا مراقب برنامه غذایی ، ورزش و استراحت خود هستید ؟ آیا معیار های سطح بالایی برای سلامتی و آمادگی جسمانی خود در نظر می گیرید و همه روزه تعیین می کنید در حد این استاندارد ها ظاهر شوید ؟ کسانی که این ارزش ها را اعمال می کنند عمر طولانی تری دارند ، زندگی در سلامت را پشت سر می گذارند .

به خاطر داشته باشید ، به هرچه فکر کنید همان می شوید . اشخاص موفق و خوشبخت به ارزش‌های خود فکر می‌کند و این که چگونه می توانند این ارزش ها را در زندگی خود مورد استفاده قرار بدهند . هرچه بیشتر زندگی تان با ارزشهای شما همخوانی داشت ، شادمان تر ، سالم تر ، مثبت تر و پر انرژی تر می شوید .

 در کلام آخر

با خودتان فکر کنید ، از خودتان بپرسید کدام ارزش راهنمای شما در رابطه با دیگران است ؟ شما به داشتن کدام ارزش و کدام کیفیت شناخته شده اید ؟ کدام تک تغییر است که امروز در رفتار تان ایجاد کنید ، می‌توانید با ارزش‌های تان در هماهنگی بهتری قرار بگیرند

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 5 =

توسط
تومان