تخفیف 105.000 تومانی در دوره تصویری عزت نفس و خوشبختی!!!

ریشه احساسات منفی هر فرد در چیست؟

ریشه احساسات منفی هر فرد در چیست ؟

بزرگترین دشمنان موفقیت و خوشبختی انواع احساسات منفی هستند . احساسات منفی شما را زمین‌گیر می‌کنند ، شما را از پا در می آورند و همه شادی و لذات زندگی شما را می گیرند . احساسات منفی از شروع زمان بیش از همه تا طاعونها به مردم لطمه زده اند . یکی از مهمترین هدف های شما ، اگر می خواهید به واقع شاد و موفق باشید ، این است که خود را از شر احساسات منفی خلاص کنید .

خوشبختانه اگر راه این کار را یاد بگیرید می توانید این کار را بکنید . احساسات منفی ترس ، افسوس خوردن ، حسادت ، غبطه ، احساس حقارت و در نهایت خشم اغلب تحت تاثیر چهار عامل صورت خارجی پیدا می کند . وقتی این عوامل را شناسایی و آنها را از اندیشه خود حذف می کنید ، احساسات منفی خود به خود متوقف می شوند .

وقتی احساسات منفی متوقف می شوند احساسات مثبت عشق ، آرامش ، شادی و اشتیاق جای آنها را پر می کنند و همه زندگی تان تغییر می کند ، که گاه این اتفاق کمتر از چند دقیقه یا حتی چند ثانیه وقت می گیرد .


توجیه نکنید

اولین ریشه مسبب به احساسات منفی ، توجیه کردن است . تا حدی خود با دیگران را توجیه کنید که حق دارید حال به هر دلیلی عصبانی باقی بمانید ، با این احساس منفی دمخور خواهید بود . به همین دلیل است که اشخاص عصبانی پیوسته می‌خواهند با ذکر دلیل ثابت کنند که حق دارند از عصبانی باشند . برای مثال ، ممکن است کسی تحت تاثیر شرایط بد اقتصادی بیکار شود ‌.

اما شخص بیکار شده از تصمیم رییسش ناراضی است و بعد می خواهد با ذکر دلیل بگوید که رئیسش تصمیم منصفانه‌ای نگرفته است . حتی ممکن است بخواهد او را تعقیب قانونی بکند تا اقدامی از روی تلافی انجام داده باشد . اما به محض آنکه بگوید ( بسیار خوب ، من بیکار شدم . این اتفاق زیاد می‌افتد .

موضوع شخصی در کار نیست ، همیشه کسانی شغلشان را از دست می‌دهند . فکر می‌کنم بهتر است دست به کار شوند و شغل دیگری پیدا کنم. ) احساسات منفی اش از بین می رود ، آرام می شود و با توجه زیاد تلاش می کند تا مجدداً به بازار کار برگردد . به محض آنکه توجیه کردن را کنار می‌گذارد ، به شخص مثبت تر و مثبت تری تبدیل می شود .

۱۰ گام اصلی رشد و توسعه فردی

توجیه نکنید و دلیل نیاورید دومین مسبب احساسات منفی ، دلیل آوردن است وقتی شما توجیه می کنید ، می‌خواهید دلایل جامعه پسندی برای یک اقدام ضد اجتماعی ارائه دهید . برای اینکه کارتان را توجیه کنید دلیل می آورید . توضیحی میدهید که به نظر من او بچه می رسد این در حالی است که می دانید در حادثه ای که اتفاق افتاده نقش و سهم داشته‌اید .

این توجیه کردن احساس منفی شما را زنده نگه می دارد . با توجیه کردن و دلیل آوردن همیشه می خواهید شخص دیگر یا موقعیتی را مصوب مشکل پیش آمده معرفی کنید . در واقع ، این گونه نقش قربانی پیدا می کنید و شخص دیگر یا سازمان دیگری را ظالم و بعد معرفی می کنید .

به فراسوی نظرات دیگران بروید

سومین سبب احساسات منفی ، توجه داشتن بیش از اندازه به رفتار دیگران در قبال شماست . تصویر ذهنی بعضی ها را صرفاً طرز صحبت دیگران و یا حتی حالت نگاهشان مشخص می سازد . این اشخاص از ارزش های شخصی سوای نظر دیگران برای خود قائل نیستند .

و اگر این نقطه نظرهای دیگران به هر دلیل منفی باشد ، قربانی بلافاصله احساس خشم ، خجالت ، شرم ، حقارت و حتی افسردگی و ناامیدی می کند . به همین دلیل است که روانشناسان می گویند هر کاری را که ما می کنیم ، برای آن است که احترام دیگران را را به دست آوریم و یا دست کم احترام از قبل موجود را از دست ندهیم .

بدانید شخص دیگری مسئول نیست

چهارمین علت احساسات منفی که از همه بدتر است سرزنش کردن است . وقتی در همایش هایم درخت احساسات منفی را رسم می کنم تنه درخت را میل به سرزنش کردن دیگران و آنها را مقصر مسائل خود تلقی کردند نشان می‌دهم .

وقتی شما تنه درخت را قطع می کنید ، تمامی میوه های آن و یا به عبارتی تمام احساسات منفی آن بلافاصله می میرند ، درست همانطور که وقتی سیم برق درخت کریسمس را از برق بیرون می کشید ، تمامی چراغ های درخت خاموش می شوند .

چطور ضمیر ناخودآگاه مان را برنامه ریزی کنیم؟


مسئولیت در حکم پادزهر است

پادزهر انواع احساسات منفی این است که مسئولیت کامل خود را در موقعیتی که در آن به سر می برید ، به پذیرید . نمی توانید بگویید من مسئول هستم و با این حال احساس خشم نکنید . همین که مسئولیتی را می پذیرید تمامی احساسات منفی که تجربه می‌کنید از بین می رود . کشف این تلقین قدرتمند و در ضمن ساده من مسئول هستم و توانایی بلافاصله آن برای از بین بردن احساسات منفی ، نقطه عطفی در زندگی من بود .

تصورش را بکنید ! می‌توانید خود را از احساسات منفی نجات دهید و سررشته امور زندگی خود را در دست بگیرید و هر زمان که احساس خشم و ناراحتی کردید ، تنها از یک جمله استفاده کنید من مسئول هستم ! تنها زمانی که خود را از احساسات منفی می رهانید ، می‌توانید هدف گذاری کنید و به هدفهایتان برسید .

تنها زمانی که آزاد شوید به لحاظ ذهنی و احساسی می توانید انرژی خود را در مسیر جلو هدایت کنید . بدون پذیرفتن کامل مسئولیت شخصی هیچ پیشرفتی حاصل نمی شود . از سوی دیگر ، وقتی مسئولیت کامل زندگی خود را می پذیرید ، محدودیتی برای کارهایی که می‌توانید بکنید پیش روی شما قرار نخواهد گرفت .

احساسات خود را کنترل کنید

برای آنکه ذهن مثبت داشته باشید از انتقاد کردن ، شکایت نمودن و یا محکوم کردن دیگران به خاطر کاری یا چیزی خودداری ورزید . هر بار از کسی انتقاد می کنید ، هرگاه از چیزی که آن را دوست ندارید شکایت می کنید یا کسانی را به خاطر کارشان محکوم می نمایید ، احساس منفی بوده و خشم را در خود به وجود می آورید .

در این میان این شما هستید که ضرر می کنید . منفی بودن شما روی طرف مقابل کمترین تعطیل بر جای نمی گذارد . عصبانی بودن از کسی یعنی این که به او اجازه می دهید که احساسات شما را کنترل کند و بر کیفیت زندگی شما تاثیر بگذارد این احمقانه است . به خاطر داشته باشید ، همانطوریکه گری زو کوف کتاب جایگاه روح می‌گوید احساسات مثبت قدرت می دهند ، احساسات منفی قدرت را می‌گیرند .

چرا بیشتر از همه باید عاشق خودم باشم؟

وقتی تصمیم می گیرید مسئولیت کامل در قبال خود ، موقعیت موجود و آنچه را که برایتان اتفاق افتاده بپذیرید ، می توانید با اطمینان خاطر به کار و امور زندگی تان برسید . اینگونه حاکم بر سرنوشت خود می شوید و ناخدای روح و روان خود می گردید .
شما با تصمیماتی که گرفته یا نگرفته اید در موقعیت فعلی زندگی تان قرار دارید . اگر چیزی در زندگیتان وجود دارد که آن را دوست ندارید ، مسئولیتش بر عهده خود شماست . اگر چیزی هست که از آن ناخشنود هستید ، به خود شما مربوط است که برای تغییر دادن آن قدم های موثری بردارید و شرایط را به شکلی که مورد پسند شما باشد تغییر بدهید .

شما به عنوان رئیس شرکت خدمات شخصی خود مسئول همه کارهایی هستید که انجام می دهید ، مسئول همه نتایجی هستید که به دست می آورید . شما مسئول نتایج و پیامدهای اعمال و رفتار خود هستید . شما از آن جهت در شرایط امروز خود هستید که این را انتخاب کرده اید . به مفهوم وسیع کلمه ، شما امروز همان اندازه مداخل دارید که تصمیم به داخل آن گرفته اید ، نه بیشتر و نه کمتر .

اگر از در آمد جاری خود راضی نیستید ، تصمیم بگیرید که درآمد بیشتری داشته باشید . آن را به عنوان هدف خود تعیین کنید ، برنامه بریزید ، دست به کار شوید و آن مبلغی را که مایلید ، کاسبی می کنید . شما به عنوان رئیس زندگی خود ، به عنوان معمار سرنوشت خود آزادید تا درباره خود تصمیم‌گیری کنید شما رئیس هستید ، شما مسئول هستید .

در کلام آخر

با خودتان فکر کنید و بزرگترین مسئله یا منبع منفی در زندگی تان را در نظر بگیرید در قبال آن چه مسئولیتی دارید ؟ از همین امروز تصمیم بگیرید کسی را به خاطر حوادث زندگی تان سرزنش نکنید . به جای آن ، بپذیرید که مسئولیت کامل همه حوادث زندگی در اختیار شماست .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × چهار =

توسط
تومان