تخفیف 105.000 تومانی در دوره تصویری عزت نفس و خوشبختی!!!

ریشه احساسات منفی هر فرد در چیست؟

ریشه احساسات منفی هر فرد در چیست ؟

بزرگترین دشمنان موفقیت و خوشبختی انواع احساسات منفی هستند . احساسات منفی شما را زمین‌گیر می‌کنند ، شما را از پا در می آورند و همه شادی و لذات زندگی شما را می گیرند . احساسات منفی از شروع زمان بیش از همه تا طاعونها به مردم لطمه زده اند . یکی از مهمترین هدف های شما ، اگر می خواهید به واقع شاد و موفق باشید ، این است که خود را از شر احساسات منفی خلاص کنید .

خوشبختانه اگر راه این کار را یاد بگیرید می توانید این کار را بکنید . احساسات منفی ترس ، افسوس خوردن ، حسادت ، غبطه ، احساس حقارت و در نهایت خشم اغلب تحت تاثیر چهار عامل صورت خارجی پیدا می کند . وقتی این عوامل را شناسایی و آنها را از اندیشه خود حذف می کنید ، احساسات منفی خود به خود متوقف می شوند .

وقتی احساسات منفی متوقف می شوند احساسات مثبت عشق ، آرامش ، شادی و اشتیاق جای آنها را پر می کنند و همه زندگی تان تغییر می کند ، که گاه این اتفاق کمتر از چند دقیقه یا حتی چند ثانیه وقت می گیرد .


توجیه نکنید

اولین ریشه مسبب به احساسات منفی ، توجیه کردن است . تا حدی خود با دیگران را توجیه کنید که حق دارید حال به هر دلیلی عصبانی باقی بمانید ، با این احساس منفی دمخور خواهید بود . به همین دلیل است که اشخاص عصبانی پیوسته می‌خواهند با ذکر دلیل ثابت کنند که حق دارند از عصبانی باشند . برای مثال ، ممکن است کسی تحت تاثیر شرایط بد اقتصادی بیکار شود ‌.

اما شخص بیکار شده از تصمیم رییسش ناراضی است و بعد می خواهد با ذکر دلیل بگوید که رئیسش تصمیم منصفانه‌ای نگرفته است . حتی ممکن است بخواهد او را تعقیب قانونی بکند تا اقدامی از روی تلافی انجام داده باشد . اما به محض آنکه بگوید ( بسیار خوب ، من بیکار شدم . این اتفاق زیاد می‌افتد .

موضوع شخصی در کار نیست ، همیشه کسانی شغلشان را از دست می‌دهند . فکر می‌کنم بهتر است دست به کار شوند و شغل دیگری پیدا کنم. ) احساسات منفی اش از بین می رود ، آرام می شود و با توجه زیاد تلاش می کند تا مجدداً به بازار کار برگردد . به محض آنکه توجیه کردن را کنار می‌گذارد ، به شخص مثبت تر و مثبت تری تبدیل می شود .

چه زمان های باید به حس ششم خود اعتماد کنیم؟

توجیه نکنید و دلیل نیاورید دومین مسبب احساسات منفی ، دلیل آوردن است وقتی شما توجیه می کنید ، می‌خواهید دلایل جامعه پسندی برای یک اقدام ضد اجتماعی ارائه دهید . برای اینکه کارتان را توجیه کنید دلیل می آورید . توضیحی میدهید که به نظر من او بچه می رسد این در حالی است که می دانید در حادثه ای که اتفاق افتاده نقش و سهم داشته‌اید .

این توجیه کردن احساس منفی شما را زنده نگه می دارد . با توجیه کردن و دلیل آوردن همیشه می خواهید شخص دیگر یا موقعیتی را مصوب مشکل پیش آمده معرفی کنید . در واقع ، این گونه نقش قربانی پیدا می کنید و شخص دیگر یا سازمان دیگری را ظالم و بعد معرفی می کنید .

به فراسوی نظرات دیگران بروید

سومین سبب احساسات منفی ، توجه داشتن بیش از اندازه به رفتار دیگران در قبال شماست . تصویر ذهنی بعضی ها را صرفاً طرز صحبت دیگران و یا حتی حالت نگاهشان مشخص می سازد . این اشخاص از ارزش های شخصی سوای نظر دیگران برای خود قائل نیستند .

و اگر این نقطه نظرهای دیگران به هر دلیل منفی باشد ، قربانی بلافاصله احساس خشم ، خجالت ، شرم ، حقارت و حتی افسردگی و ناامیدی می کند . به همین دلیل است که روانشناسان می گویند هر کاری را که ما می کنیم ، برای آن است که احترام دیگران را را به دست آوریم و یا دست کم احترام از قبل موجود را از دست ندهیم .

بدانید شخص دیگری مسئول نیست

چهارمین علت احساسات منفی که از همه بدتر است سرزنش کردن است . وقتی در همایش هایم درخت احساسات منفی را رسم می کنم تنه درخت را میل به سرزنش کردن دیگران و آنها را مقصر مسائل خود تلقی کردند نشان می‌دهم .

وقتی شما تنه درخت را قطع می کنید ، تمامی میوه های آن و یا به عبارتی تمام احساسات منفی آن بلافاصله می میرند ، درست همانطور که وقتی سیم برق درخت کریسمس را از برق بیرون می کشید ، تمامی چراغ های درخت خاموش می شوند .

تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس چیست؟


مسئولیت در حکم پادزهر است

پادزهر انواع احساسات منفی این است که مسئولیت کامل خود را در موقعیتی که در آن به سر می برید ، به پذیرید . نمی توانید بگویید من مسئول هستم و با این حال احساس خشم نکنید . همین که مسئولیتی را می پذیرید تمامی احساسات منفی که تجربه می‌کنید از بین می رود . کشف این تلقین قدرتمند و در ضمن ساده من مسئول هستم و توانایی بلافاصله آن برای از بین بردن احساسات منفی ، نقطه عطفی در زندگی من بود .

تصورش را بکنید ! می‌توانید خود را از احساسات منفی نجات دهید و سررشته امور زندگی خود را در دست بگیرید و هر زمان که احساس خشم و ناراحتی کردید ، تنها از یک جمله استفاده کنید من مسئول هستم ! تنها زمانی که خود را از احساسات منفی می رهانید ، می‌توانید هدف گذاری کنید و به هدفهایتان برسید .

تنها زمانی که آزاد شوید به لحاظ ذهنی و احساسی می توانید انرژی خود را در مسیر جلو هدایت کنید . بدون پذیرفتن کامل مسئولیت شخصی هیچ پیشرفتی حاصل نمی شود . از سوی دیگر ، وقتی مسئولیت کامل زندگی خود را می پذیرید ، محدودیتی برای کارهایی که می‌توانید بکنید پیش روی شما قرار نخواهد گرفت .

احساسات خود را کنترل کنید

برای آنکه ذهن مثبت داشته باشید از انتقاد کردن ، شکایت نمودن و یا محکوم کردن دیگران به خاطر کاری یا چیزی خودداری ورزید . هر بار از کسی انتقاد می کنید ، هرگاه از چیزی که آن را دوست ندارید شکایت می کنید یا کسانی را به خاطر کارشان محکوم می نمایید ، احساس منفی بوده و خشم را در خود به وجود می آورید .

در این میان این شما هستید که ضرر می کنید . منفی بودن شما روی طرف مقابل کمترین تعطیل بر جای نمی گذارد . عصبانی بودن از کسی یعنی این که به او اجازه می دهید که احساسات شما را کنترل کند و بر کیفیت زندگی شما تاثیر بگذارد این احمقانه است . به خاطر داشته باشید ، همانطوریکه گری زو کوف کتاب جایگاه روح می‌گوید احساسات مثبت قدرت می دهند ، احساسات منفی قدرت را می‌گیرند .

چگونه یک فرد تاثیر گذار شویم ؟

وقتی تصمیم می گیرید مسئولیت کامل در قبال خود ، موقعیت موجود و آنچه را که برایتان اتفاق افتاده بپذیرید ، می توانید با اطمینان خاطر به کار و امور زندگی تان برسید . اینگونه حاکم بر سرنوشت خود می شوید و ناخدای روح و روان خود می گردید .
شما با تصمیماتی که گرفته یا نگرفته اید در موقعیت فعلی زندگی تان قرار دارید . اگر چیزی در زندگیتان وجود دارد که آن را دوست ندارید ، مسئولیتش بر عهده خود شماست . اگر چیزی هست که از آن ناخشنود هستید ، به خود شما مربوط است که برای تغییر دادن آن قدم های موثری بردارید و شرایط را به شکلی که مورد پسند شما باشد تغییر بدهید .

شما به عنوان رئیس شرکت خدمات شخصی خود مسئول همه کارهایی هستید که انجام می دهید ، مسئول همه نتایجی هستید که به دست می آورید . شما مسئول نتایج و پیامدهای اعمال و رفتار خود هستید . شما از آن جهت در شرایط امروز خود هستید که این را انتخاب کرده اید . به مفهوم وسیع کلمه ، شما امروز همان اندازه مداخل دارید که تصمیم به داخل آن گرفته اید ، نه بیشتر و نه کمتر .

اگر از در آمد جاری خود راضی نیستید ، تصمیم بگیرید که درآمد بیشتری داشته باشید . آن را به عنوان هدف خود تعیین کنید ، برنامه بریزید ، دست به کار شوید و آن مبلغی را که مایلید ، کاسبی می کنید . شما به عنوان رئیس زندگی خود ، به عنوان معمار سرنوشت خود آزادید تا درباره خود تصمیم‌گیری کنید شما رئیس هستید ، شما مسئول هستید .

در کلام آخر

با خودتان فکر کنید و بزرگترین مسئله یا منبع منفی در زندگی تان را در نظر بگیرید در قبال آن چه مسئولیتی دارید ؟ از همین امروز تصمیم بگیرید کسی را به خاطر حوادث زندگی تان سرزنش نکنید . به جای آن ، بپذیرید که مسئولیت کامل همه حوادث زندگی در اختیار شماست .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + چهار =

توسط
تومان