تخفیف 105.000 تومانی در دوره تصویری عزت نفس و خوشبختی!!!

۹ تیپ شخصیت شناسی آناگرام

ایناگرام چیست؟

ایناگرام راه شناخت ارتباط است، یعنی ما بتوانیم تشخیص دهیم با یک فرد که دارای یک دسته خصوصیات ویژه و مربوط به خود است چگونه باید ارتباط برقرار کنیم و در ایجاد این ارتباط موفق باشیم. از سوی دیگر از آنجا که هر کدام از گروه های نه گانه تیپ های شخصیتی دارای شایستگی ها و توانایی های ویژه خود هستند، میتوانند در رشته یا فعالیتی خواست به موفقیت بیشتری نسبت به دیگر تیپ ها برسند. همچنین با بهرهمندی از ایناگرام می توان در شاخه های مدیریت، ارتباطات، مذاکره و روابط خانوادگی یا میان گروهی به دست آورد دلخواه رسید.

ایناگرام میتواند ما را در جهت داشتن جامعه ای بهتر یاری دهد و حتی برای برقراری ارتباط با جوامع دیگر به ما کمک فراوانی نماید. هنر ایناگرام در این است که شخصیت انسان را در همه حالات و شرایط زندگی نشان میدهد و در هر شرایطی میتوانیم خود را یا افراد دیگر را بررسی کنیم، به تعبیر بهتری ایناگرام در درجه اول به بحث خودشناسی میپردازد در درجه دوم به پیش بینی عملکرد افراد و در درجه سوم به بحث تکامل و در ادامه در درجه چهارم مبحث ارتباطات را مورد بررسی قرار میدهد.

ساختار ایناگرام

همان گونه که از نماد ایناگرام مشخص است، ماه نو تیپ شخصیتی داریم که این ۹ تیپ شخصیتی و همدیگر مرتبط و به طور خاص دارای پیوند هستند، این پیوند ها از قانون خاصی پیروی می کند که می تواند مسیر پیشرفت یک تیپ شخصیتی را نشان دهد. در واقع میتوان گفت هیچ گونه تفاوت یا برتری را میان تیپ های شخصیتی ما نمیبینیم و برخلاف دیگر روش های تیپولوژی برچسبی به آنها نمی زنیم از این روی این حس برای مخاطب به وجود نمیآید که یک تیپ از تیپ دیگر بهتر است و فقط تیپ های شخصیتی مطرح می شوند، نه خوب یا بد بودن آنها.

بنابراین در ایناگرام شماره ها به این دلیل به کار رفته که هیچی تیپ شخصیتی برتری یا کمتری به دیگر تیپ ها ندارد. به طور کلی ۹ تیپ شخصیتی را میتوان به سه دسته بنیادین تقسیم کرد که در واقع اولین بخش از تقسیم بندی انسان هاست و در برگیرنده سه دسته زیر می باشد:۱ _شعوری غریزی ۲ _هیجانی احساسی ۳_فکری ذهنی کسانی که در دسته شعوری_غریزی هستند، تمرکزشان بیشتر بر روی عملکرد است؛ از این رو در برابر پیشامدها و عملکردها به تجربیات گذشته رو می کند و این تجربیات که می تواند مربوط به خود یا دیگری باشد اساس و پایه منطقه آنهاست (در واقع اگر چیزی در گذشته جواب داده و در حال و در آینده نیز جواب خواهد داد.)

اشخاصی که جز دسته هیجانی _قلبی هستند؛ واکنش و برخوردشان در برابر همان پدیده مشاور به صورت هیجانی است. این گروه معمولاً متمرکز روی لحظه ها هستند و در لحظه عمل میکنند . به همین دلیل، گروه لحظهای هم نام دارند آنها هیجانات خود را از هر نوعی که باشد یا خیلی راحت بیان میکنند. در گروه سوم که دسته فکری_ذهنی با فکری_مغزی هستند، اشخاص نسبت به همان پدیده مشابه، نیاز به تأمل و تفکر بیشتری دارند؛ این اشخاص را مسائل را کاملا تحلیل میکنند.

تیپ۱

این تیپ عالی طلب، منضبط و عصبانی است. تیپ یک به جزئیات مسائل بسیار اهمیت می دهد و جزئیات برایش بسیار مهم است؛ برای آنها کیفیت کار و زندگی اهمیت بالایی دارد آنها بیاندازه احساس مسئولیت میکنند، و تعهد فراوانی در برابر مسئولیت هایی که می پذیرند دارند؛ این اشخاص روی کار و مسئولیت کاری متمرکز هستند، و کار از هر چیز دیگری برایشان در اولویت بیشتری قرار دارد برای تیپ یک فقط یک جور کارکرد مورد قبول است و آن هم کار کردن بی عیب و نقص است.

در واقع در رفتار عمیق تیپ یک صدای درونی همیشه به او میگوید: برای اینکه کسی از تو را عصبانی نکند یا اینکه کسی از عملکرد تو عصبانی نشود بهترین راهکار این است که هر کاری دقیق و منظم و کامل انجام شود به این ترتیب است که تیپ یک تمرکز فراوان روی کار دارد، اما هیچ کاری نمیتواند در دنیا بی عیب و نقص باشد. مثالی را که من همیشه در کلاسهای میزنم این است که اگر یک تیپ یک تصمیم بگیرد به عنوان نمونه از تهران به تبریز برود ساعتها وقت صرف می کند که چه موقعی باید از تهران حرکت کند؟

با چه وسیله ای باید این راه را طی کند؟ در چه مکانهایی باید متوقف شود؛ سوخت گیری، ناهار یا وعده های غذایی چگونه باید باشد و اینکه در طول راه چه مسائلی را باید پیشبینی کند؟ در تبریز در چه مکانی باید اقامت گزیند؟ تمامی این جزئیات را تیپ یک در نظر میگیرد و برای هر کدام راهکار ارائه می دهد سپس وارد عمل میشود؛ بنابراین ما شاهد این هستیم که تیپ یک وقتی میخواهد کاری را انجام بدهد، زمان زیادی برای انجام این کار صرف می کنند؛ زیرا تمامی جزئیاتی که در بالا نام بردیم و تیپ یک در نظر میگیرد و از دیگران هم همین خواهش را دارد.

۳ راز شخصیت مثبت داشتن

تمام تمرکز تیپ یک این است که بتواند با تاکید بر پرورش و ایجاد یک امنیت مالی و رفاهی ابراز علاقه اش را به فرد مورد نظرش بدهد که این یکی دیگر از خصوصیات تیپ ۱ می باشد همان طور که گفتیم برای تیپ های شماره یک کار در اولویت اول قرار دارد یعنی افرادی هستند که حتی اگر بهترین مهمانی ها دعوت شده باشند با مهمترین مراسم ها برگزار شده باشد معمولاً اولویت اول برایشان کار است و به این ترتیب است که طی یک زمانی به تفریح میپردازد که کارش را کامل انجام داده باشد.

تیپ یک میخواهد به همسرش ابراز علاقه کند بسیار با احتیاط این کار را انجام می دهد تا آنجا که در مورد ابراز علاقه به فرزند خود نیز بسیار با یکدیگر و پنهانی این کار را انجام میدهد و معمولاً هیچ کنند شخص سوم ابراز احساسات نمی کند. وی دو مسئله را در این رابطه مدنظر قرار می دهد. مسئله اول این است که ممکن است از احساسات وی سوء استفاده شود و مسئله دوم فکر میکنند ممکن است، فردی که به ابراز احساسات می شود که خودش مغرور شود و نتواند جایگاه واقعی خود را حفظ کند و به گفته ی ما ایرانیها لوس شود؛ پس تیپ یک سعی میکند که ابراز دوست داشتن را با کارها و کوششی که برای آن پس از انجام میدهد نشان دهد.

 

تیپ۲

همان طور که گفتیم تیپ دو مهرطلب، امدادرسان و دلخور است. تیپ دو از اینکه نیاز های خود را بشناسد پرهیز میکند، از دیدگاه گرایش، افتخار او این است که دیگران را دوست دارد و به آنها کمک می کند و بر نیازهایشان متمرکز است. آنها پی در پی به این فکر میکنند که چگونه می توانند نیازهای دیگران را برطرف کنند، به همین دلیل است که میبینیم معمولاً درگیر کمک کردن به دیگران هستند. بعضی اوقات این کمک کردنها میتواند بسیار افراطی باشد.

تا آنجا که گاهی اوقات میبینیم که خودشان بیشتر از دیگران به ما کمک نیاز دارند اما درگیر کمک کردن به دیگران هستند و این نادیده گرفتن نیازهای خود باعث میشود که یک نیاز شدید به کمک، از سوی دیگران در بخش های عمیق رفتارشان به وجود بیاید که اگر برآورده نشود باعث سرخوردگی آنها میشود. در رابطه با تیپ ۲ یکی از اولویت های بسیار مهم او، دیگران و ایجاد ارتباط با آنهاست؛ به این ترتیب او همیشه اولویت را به دیگران می دهد. برای تیپ ۲ مسئله ای حیاتی است؛ بنابراین تیپهای دو، افرادی هستند داشتن ارتباط با دیگران تقریباً که از ارتباطات زیادی دارند

در ارتباطات شان خیلی تمایل به گفتگو و کمک کردن به دیگران دارند و دیگران را بر خودشان ترجیح میدهند. معمولا افراد تیپ ۲ را بسیار خون گرم و اجتماعی میبینیم، این افراد با تمام وجودشان این خونگرمی را دارند و با آن بزرگ شده اند و مرتب به دنبال این هستند که بدانند چگونه می توانند نیازهای نزدیکان را برآورده کنند. یک حس همانند احساس مادرانه در تیپ ۲ باعث می شود که فکر کند، اگر در کنار دیگران باشد، آنها کارها را بهتر انجام می دهند یا اینکه نیاز به چیزی نخواهند داشت؛

در هر صورت اگر شخصی به تیپ دو توجه کند از کمکهای و قدردانی کند به شدت خودش را مدیون آن شخص می داند و احساس رضایت کامل می کند به طوری که حاضر است فداکاری های زیادی را برای وی انجام دهد. در ارتباط نزدیک با دیگران، تیپ ۲ تمام تلاشش این است که مدیریت ارتباط را در دست بگیرد به این ترتیب بتوانند با احساس بهتری به کنترل طرف مقابل بپردازد، اگر این رابطه خیلی نزدیک به احساسی باشد، معتقد است هر دو نفر باید با تمام وجود وقت خود را در اختیار همدیگر قرار بدهند،

و علاقه مند است به همان اندازه که خودش نسبت به دیگری ابراز احساسات می کند و طرف مقابل هم باید به او ابراز احساسات کند و برایش مهم باشد البته در این رابطه دوطرفه ابتدا آن شخص برای طیف ۲ در موقعیت اهمیت ویژه ای قرار دارد.

تیپ۳

تیپ های شماره ۳ مرکزشان هیجان است. آنها نمی خواهند بازنده باشند، به همین دلیل به هر قیمتی سعی می کنند که برنده شوند و این مسئله آنها را بسیار زیاد تحت تاثیر قرار می دهد و افتخار می کنند که همیشه موفق هستند و میتوانند به صورت موثر در هر کاری پیشرفت کنند. این مسئله باعث میشود که تیپ ۳ تمرکز زیادی روی برنده شدن داشته باشد تیپ ۳ احساس میکند زندگی یک مسابقه است؛ او حتما باید برنده این مسابقه باشد و دیگران را برای خود یک رقیب می بیند، احساس میکند که باید از دیگران حتماً جلوتر باشد

بنابراین تمرکز بیشتر روی فعالیتپ ها و کارهایی است که انجام میدهد یعنی تیپ۳ احساس میکند که این فعالیت های او هستند که به وی ارزش میدهند و میتوانند برای ارزش به وجود بیاورند. تیپ های شماره ۳ در زندگی، انگیزه فراوانی برای موفق بودن و تلاش برای موفق شدن دارند و کوشش میکنند به هر قیمتی پیروز شوند تا به این ترتیب مورد قبول دیگران قرار بگیرند؛

۷ راز مهم داشتن حال خوب

در حقیقت مورد قبول قرار گرفتن توسط دیگران را در موفقیت های شخصی را میبینند و احساس میکنند که اگر در زندگی شان موفق باشند و نتوانند یک چهره موفقی را از خودشان نشان دهد بدهند از سوی دیگران طرد میشوند، به همین دلیل یک حسادت نسبت به موفقیت دیگران در تیپهای شماره ۳ دیده می شود و مرتب در جهت کسب موفقیت هستند. تیپهای شماره ۳ بسیار شیرین سخن هستند و از قدرت کلام و بیان بالایی برخوردار هستند؛ طوری که میتوانند یک فروشنده خوبی باشند.

گاهی در ارتباطات این حس به وجود میآید که تیپ ۳ توانمند است هر چیزی را بفروشد، تا جایی که وقتی درباره مسائل شخصی نیز گفت گو می کند دقیقا مانند یک فروشنده آن را بیان می کند. گاه این حس در شنونده به وجود میآید که به یک فرد چرب زبان است.


تیپ۴

از دست تیپ هایی است که از بیهوده و بی هدف بودن اجتناب میکند؛ و بسیار علاقه مند است که روی محیط بر روی دیگران اثر بگذارد، این انگیزه که بتواند روی دیگران اثر بگذارد را به طرف افتخاراتش که در واقع متفاوت بودن و احساسی بودن است راهنمایی می کند. تلاش می کند با دیگران متفاوت باشد به همین دلیل از خلاقیت بسیار بالایی برخوردار است و از هر چیزی استفاده میکنند تا بتوانند با دیگران متفاوت باشد و به این ترتیب کمترین تأثیر را روی دیگران بگذارد. تیپ ۴ که تیپ هنر طلب، هنرمند و افسرده است، از حس هنری فوقالعادهای نیز برخوردار است.

این اشخاص می توانند به عنوان یک هنرمند هنرهای گوناگونی را ارائه دهند. هنگامی که صحبت از هنر می کنیم منظورمان تمام چیزهایی است که در آن سلیقه و زیبایی و هماهنگی وجود داشته باشد، هر کاری که در چارچوب یک حس هنری معرفی شود مانند خیاطی، آشپزی، نقاشی، خوشنویسی، موسیقی، قالی بافی، صنایع دستی و غیره. تیپ ۴ همه چیز را با احساساتش مورد بررسی قرار میدهد و در هر کاری احساسات به خرج میدهد، و امید دارد که دیگران هم یک نگاه ژرف و احساسی نسبت به جهان داشته باشند و از این روزمرگی خودشان را رها کنند

و یک چارچوب طبیعی و اساسی زندگی کنند. تیپ ۴ شدیدا احساساتی است و زندگی بر پایه احساسات ساخته شده است. تیپ ۴ در ارتباطاتش از سمبل ها و نمادها استفاده میکند. از یک جمله یا یه بیت شعری که خود سروده و یا از یک اثر هنری که برای نشان دادن احساسات یا تفکر از گذشته استفاده می کند و امید دارد که دیگران پرشور به دید و درک عاشقانه با او رفتار کنند و لذت ببرند، تیپ ۴ با این کار سعی میکند جلب توجه کند.

تیپ۵

آنها افرادی هستند دانش طلب، پژوهش گر و منزوی .۴ علاقهمندی تیپ ۵ برای کسب دانش بسیار فراوان است توجه داشته منظورمان رفتن به دانشگاه و گرفتن مدارک دکترا و فوق دکترا نیست. فرد باشید هنگامی که میگوییم کسب دانش صرفاً تیپ ۵ میتواند در یک کار و در یک مهارت بیشترین اطلاعات را کسب کرده باشد هرچند که در دنیای امروز بیشتر تیمپ های پنج دارای تحصیلات عالیه هستند. امروزه دیگر مانند گذشته صرفا داشتن مدارج تحصیلی بالا به معنای کسب دانش نیست.

یکی دیگر از موضوعات مهم همه برای تیپ ۵ این است که، چگونه می توانند زندگی خود را بدون وابستگی به دیگران مدیریت کنند. برای همین در پی بالا بردن دانش و اطلاعات خود است تا بتواند نیازهای خود را بدون دیکی بر دیگران برآورده کند و احساس استقلال کافی داشته باشد، زیرا مستقل بودن برای او بسیار مهم است؛ همچنین افراد بسیار کمتر و قوی هستند که اگر بتوانند نیازهای خود را برآورده کنند یک زندگی مختصر ولی شایسته را برای خود می سازند.

معمولاً تیپهای شماره ۵ در وضعیت عادی زیاد صحبت نمیکنند، اما زمانی که او احساس کند درباره مطلبی از بقیه حاضرین دانستنی های بالاتر است می تواند ساعت ها پیرامون آن موضوع گفتگو کند و حتی شواهد و مدارک آمار ارقم ارائه بدهند.


تیپ۶

تیپ ۶ به منصف بودن و عدالت خود افتخار میکند. آنها شکاک و ترسو هستند و به دنبال نوعی امنیت هستند که امنیت جان و سلامتی برای ایشان در اولویت است؛ به طوری که به صورت دوره ای سلامتی خود را ارزیابی می کنند و اگر این کار را انجام ندهند احساس میکنند دچار بیماری شدند و همیشه نگران هستند. امنیت خانوادگی و یک کانون عمده در خانه اولویت بعدی آنهاست. که این کانون عمده در مرحله اول، نزد مادرش و در مرحله دوم، نیز فرزندان خود می تواند احساس کنند به این ترتیب طی میکند یک فضای امنی را برای خود بسازد.

افرادی هستند که دارای صداقت بسیار بالایی هستند و از آنجایی که می خواهند همیشه همه چیز در صلح و آرامش باشد سعی می کنند که حتماً صلح را به وجود بیاورند و در عمق وجود رفتارشان این راه این حس را دارند که اگر من در زندگی ام منصف باشم عدالت را برقرار کنم هیچگاه دچار جنگ و کشمکش نخواهم شد. تیپ ۶ افرادی هستند وظیفهشناس و سعی میکنم مسئولیتی که بر عهده شان گذاشته می شود به خوبی انجام دهند. تیپ ۶ همیشه نگران آینده است و هر لحظه فکر میکند، قرار است یک اتفاق بد رخ دهد و زندگی و امنیت اش را از بین ببرد.

۵ اشتباهاتی که افراد موفق هیچ وقت انجام نمی دهند

تیپ۷

تیپ ۷ تنوع طلب خوش بین و بی ثبات است. تیپ های هفت از رنج بردن اجتناب میکند و سعی میکند برای دور شدن از رنج به شوخ طبعی بپردازد. افتخارشان این است که شوخ طبع و بذله گو هستند آنها نسبت به هر مسئله ای خوشبین هستند و باور دارند در هر مشکلی راه حلی وجود دارد. حس تنوع طلبی که در وی وجود دارد باعث میشود کارهایی که انجام می دهد پس از مدتی خسته کننده شود و تصمیم بگیرد کار جدیدتری را شروع کند.

آنها افرادی هستند که بیشتر در زمان حال زندگی نمی کنند، و بیشتر به آینده توجه می کنند به طوری که بیشتر اوقات چندین برنامه در ذهنشان دارند و علاقه مندند این برنامه ها را عملی کنند. تیپ ۷ زندگی پر هیجانی دارد، و این هیجان از که کمک می کند از یکنواختی رهایی پیدا کند و یک زندگی لذت بخش را داشته باشد. این افراد اهل ریسک هستند و ریسک پذیری بسیار بالایی دارند. به این ترتیب همه چیز را بسیار ساده می بینند و به مسائل بسیار خوشبین هستند.

معمولاً تیپ ۷ با همه ارتباط خوبی دارد، و در هر شرایطی موضوعی برای گفتن و خنداندن دیگران دارد این افراد بسیار خون گرم هستند. در لایه ناسالم تیپ ۷ تغییر میبینیم که دائماً شغل می دهد. تیپ ۷ علاقه مند است که در کارش کامل مستقل باشد و معمولاً شغل های آزاد برایش بسیار جالب تر و جذاب تر است، چون احساس می کند خودش قادر است برای فعالیت ها و اهداف و برنامه ریزی کند.

 

تیپ۸

تیپ ۸ توانایی طلب و خشمگین است و همه چیز را از زاویه قدرت نگاه میکند ، و افتخار میکند که نیرومند است و احساس میکند با قدرتش می تواند عدالت را برقرار کند در حالی است که از ضعف برای رسیدن به قدرت دوری میکند.در عمق رفتار های تیپ ۸ این حس وجود دارد که این دنیا شبیه به میدان جنگ است و تیپ۸ سرباز و جنگجویی است که باید در این جنگ پیروز شود و کنترل همه چیز را در دست بگیرد. تیپ ۸ از ضعیف بودن بیزار است و هیچگونه علاقه ای به ضعف نشان دادن ندارد، و از اشخاص درجه یک خانواده هم توقع دارد که ضعیف عمل نکنند و با ضعف به مسائل نپردازند.

تیپ هشت علاقه مند است که عدالت را برقرار کند عدالتی که فقط از دیدگاه خودش عدالت است، و به این ترتیب به خودش اجازه می دهد از خشونت هم استفاده کند. حس رهبری و رهبر بودن در تیپ های شماره ۸ بسیار زیاد است، و به همین دلیل است که در هر شرایطی تلاش میکند همه چیز را تحت کنترل خودشان در بیاورند. تیپ هشت فردی بسیار پر انرژی است که حتی تا سنین بالا می توانیم این انرژی را ببینیم. آنها حتی وسط را نمی شناسند و برایشان همه چیز یا خوب است یا بد.


تیپ۹

تیپ۹ صلح طلب، میانجی و تنبل. تیپ های شماره ۹ افتخارشان به این است که با همه سازگارند به راحتی با همه تعامل برقرار می کنند و خیلی سریع دوست می شوند. آنها با کسی مشکلی ندارند بسیار آرام و آسوده از جنگ و دعوا دوری میکنند و در پی برقراری صلح و آرامش هستند. آنها افرادی هستند که احساس می کنند چیزی در دنیا پر اهمیت تر از آرامش دوستی و صفا نیست. تیپ ۹ قهر و جدایی را به هیچ عنوان دوست ندارند، پس تمام تلاششان را میکنند تا بتوانند فرد دلپذیر برای اطرافیان و دوستانشان باشند.

و همین امر باعث میشود که رفته رفته تیپ۹ خودش را فراموش کند تا اینکه پس از مدتی این تفکر در او به وجود میآید که پس من چی؟ تیپ۹ از قبول مسئولیت به دلیل ترس از ناتوانی در انجام آن مسئولیت و اینکه برایش دردسر درست شود و دیگران را دلخور کند پرهیز میکند. تیپ ۹ بسیار ساده ابراز احساسات می کند و خود را با طرف مقابل سازگار می کند.

تیپ ۹ با خوش گذرانی و لذت بردن از تفریحات متنوع، حس اعتراض خود به مسائلی که نمیتواند درباره آنها اظهار نظر کند را از بین می برد. گاهی اوقات ممکن است افراد را ببینیم که در حال غر زدن است و با وجود غر زدن از حرف دیگران هم پیروی میکند. تیپ۹ بیشتر با همه موافق است و هیچ مخالفتی را بروز نمی دهد.

 

مثبت شو متحول شو (حبیب بیگی)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × سه =

توسط
تومان